G-1L04KZ8Q3P
top of page

הספריה

[פוסט שמיני בסדרה] Lean Canvas: תזרים ההכנסות

עודכן: 22 באפר׳ 2019

תזרים ההכנסות הוא האסטרטגיה של הארגון ליצירת הכנסות ורווחים. בשלב הזה אנחנו בודקים מה הם מקורות ההכנסה, מה צפי ההכנסות והאם ההכנסות יהיו מספיקות כדי לכסות את העלויות לייצר רווחים למיזם. תזרים ההכנסות צריך להיות בהיר וברור ככל האפשר. לכן, לא מספיק לרשום מה הם מקורות ההכנסה השונים, חשוב לציין גם את התמחור למוצר או השירות ואת תחזית מחזורי ההכנסות מכל מוצר ומכולם יחד.


תזרים ההכנסות בעסק חברתי הוא זה שמאפשר לנהל את העסק ובמקביל לקיים את הפעילות החברתית. תזרים הכנסות הכרחי לבניית יציבות והמשכיות עסקית וחברתית לאורך זמן ויצירת שינוי חברתי משמעותי. מעצם הגדרתו, עסק חברתי מייצר את רוב הכנסותיו מהפעילות העסקית. עם זאת, הוא צריך לייצר גם רווחים חברתיים, ובשביל שזה יקרה עלינו להבין מה הן העלויות של הפעילות החברתית ומה המציאות בסביבה העסקית.
הבנה מעמיקה של השוק - מה קורה אצל אחרים?


הדבר הקריטי ביותר הוא בדיקה מעמיקה של הענף העסקי בו רוצים להקים את המיזם. מה אנחנו יודעים על המציאות העסקית של הענף? על פוטנציאל יצירת הרווחים? האם שולי הרווח גבוהים מספיק לממן את העלויות העסקיות והפעילות החברתית? שיקוף והבנה של המציאות יכולה להועיל בקבלת ההחלטות.

אם לעסק כלכלי-פרטי בענף יש פוטנציאל נמוך להצליח, לעסק חברתי באותו תחום כמעט ואין סיכוי לייצר מספיק רווח כדי לכסות את עלויות הפעילות החברתית ממכירת מוצרים או שירותים בלבד וללא מקורות הכנסה משמעותיים נוספים. הנחה כי למודל החברתי אין עלויות נוספות או שהעלויות אפסיות היא מוטעית, אותו הדבר לגבי מחשבה שעסק חברתי יכול להצליח היכן שעסק כלכלי נכשל בגלל היותו חברתי בעל ערך מוסף. המודל הכלכלי של העסק החברתי חייב להצדיק את עצמו בכוחות עצמו.
אם תזרים ההכנסות הוא האסטרטגיה שלנו ליצירת רווחים, מודל התמחור הוא הטקטיקה בה נשתמש על מנת לקבוע את המחירים בעסק. על מנת לגשת למלאכת התמחור עלינו להבין מה הערך שהמוצר שלנו מייצר עבור הלקוחות, כמה הבעיה גדולה ללקוחות וכמה הם מוכנים לשלם עבור הפיתרון. לבסוף, נוכל לאמת את הנתונים על ידי בדיקה של השוק - כמה הלקוחות משלמים היום על הפיתרון? איזה ערך הם מקבלים בתמורה? כיצד הם משלמים? בדיקה נוספת יכולה להיות - כמה הלקוח משלם על כך שאין לו פיתרון ראוי לבעיה?שאלות מנחות

  • כמה הלקוחות משלמים היום על הפיתרון? איזה ערך הם מקבלים בתמורה? כיצד הם משלמים?

  • כמה הלקוח משלם על כך שאין לו פיתרון ראוי לבעיה?

  • איזה יתרונות של המוצר יעודדו את הלקוחות לשלם עבורו?

  • מה היכולות של הלקוחות לשלם?

  • האם אנחנו יכולים לפרק את התזרים להכנסות שהגיעו מהפעילות העסקית והכנסות שהגיעו מהפעילות החברתית?

  • מה תזרים ההכנסות הפוטנציאלי של עסק דומה בענף? האם נוכל לכסות בעזרתו גם עלויות חברתיות?

  • איזה מקור הכנסות מתמשך יכול להיות קשור גם לרווח החברתי שאנחנו מייצרים ואיך אנחנו מעריכים את זה?

Comments


bottom of page