G-1L04KZ8Q3P
top of page
לוגו של בלנד

Strategy

אסטרטגיית קיימות היא
האסטרטגיה העסקית החדשה

הכשרות וסדנאות למנהלים/ות ולעובדים/ות

הטמעה ויישום פתרונות
ופרוייקטי קיימות בארגון

גיבוש תכנית אימפקט
 לאחריות תאגידית

פיתוח אסטרטגיה להטמעת
יעדי ESG

מסגרת התהליך המשותף

כתיבת דו"ח ESG/
דו"ח קיימות

מדידה והערכת
אימפקט

יישום וביצוע בשטח

הצגת תמונת
המצב הנוכחי

פיתוח תכנית
בעלת מודל
עסקי רווחי

יצירת חזון קיימות

זיהוי ומיפוי
השפעות ESG

ניתוח מחזיקי עניין וניתוח מהותיות

קביעת מטרות,
אינדיקטורים ו-KPI's

זה תמיד מתחיל בשיחת טלפון,
מתי נוח לך?

bottom of page