G-1L04KZ8Q3P
top of page

הרצאות וסדנאות לארגונים

ההרצאות נולדו כדי לתת מענה לצורך ההולך וגובר של מנהלים ומנהלות לשלב שיקולי אחריות חברתית וסביבתית בתוך תהליכי קבלת ההחלטות המקצועיות שלהם ולגבש אסטרטגיות חדשניות המייצרות ערך משותף – עסקי, חברתי וסביבתי.


 

מ- SDG, דרך ESG ועד עסקים ברי-קיימא -

סקירה רחבה על תחום האימפקט והקיימות

איך לפתח מודל עסקי היברידי

12 המודלים העסקיים שמייצרים אימפקט

תוך יצירת רווחים כלכליים

מדידה והערכת אימפקט

מתודות למדידה והערכה של השפעות חברתיות, סביבתיות וממשל תאגידי

עיצוב חדשנות לקיימות

כלים ושיטות ליצירת חדשנות ירוקה

לאורך שרשרת הערך

הרצאה או סדנא בהתאמה אישית

בדיוק מה שאתם רוצים

וצריכים

לפרטים נוספים
והתאמת ההרצאה לארגונכם:

ארגונים שבחרו בנו

90 דקות

אונליין/פרונטלי

הרצאה

50 גוונים של אימפקט

בהרצאה נסקור את תחום האימפקט וה- ESG תוך הבנת נקודות המבט של כל השחקנים ומחזיקי העניין, נכיר את עקרונות האחריות החברתית-סביבתית ככלי לצמיחה עסקית, נבין את החשיבות של יעדי האו"ם לפיתוח בר- קיימא (SDG's), נלמד על מגמות חדשניות ודוגמאות מהארץ ומהעולם, ונקדיש זמן לשאלות ותשובות. ההרצאה מעניקה פרספקטיבה רחבה לארגונים על תחום האימפקט, הקיימות וה-ESG.

בהרצאה נלמד:

 • הבעיות הגלובליות הבוערות היום - תמונת מצב של ישראל והעולם

 • יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא

 • הספקטרום שבין עסקי לחברתי והמרחב פעולה של חברות וארגונים

 • היקף השינוי שמתחולל בארץ ובעולם וההזדמנויות העסקיות הטמונות בכך

 • אימפקט ככלי ליצירת צמיחה עסקית

180 דקות

אונליין/פרונטלי

סדנא

אסטרטגיית קיימות ואימקפט לצמיחה עסקית

בסדנא נלמד את המתודולוגיה הייחודית לפיתוח, יישום ומדידת אסטרטגיית קיימות מוצלחת המחוברת למודל עסקי רווחי. נדבר על עקרונות הקיימות העסקית, נסקור את היתרונות וההזדמנויות העסקיות בפיתוח האסטרטגיה ונבין איך לעבוד עם האתגרים. בסדנא נעמיק בכל אחד מהשלבים בפיתוח האסטרטגיה, החל מיצירת חזון, מיפוי ההשפעות, ניתוח מהותיות, מדידה והערכה ועד הטמעת שפה ארגונית של קיימות ורתימת העובדות/ים להצלחת האסטרטגיה.

בהרצאה נלמד:

 • העקרונות של אסטרטגיית קיימות המובילה לצמיחה עסקית

 • היתרונות וההזדמנויות העסקיות של אסטרטגיית קיימות ארגונית

 • איך להשתמש באסטרטגיית קיימות לניהול סיכונים

 • המתודולוגיה ייחודית לפיתוח ויישום אסטרטגיית קיימות

 • הטמעת שפה ארגונית של קיימות ויצירת מעורבות של עובדות/ים וההנהלה

90 דקות

אונליין/פרונטלי

הרצאה

עיצוב חדשנות לקיימות

בהרצאה נלמד לפתח ולעצב מוצרים ושירותים חדשניים המייצרים ערך סביבתי וחברתי, לצד ערך עסקי. נבין מה הם היתרונות, ההזדמנויות והאתגרים בפיתוח פתרונות מקיימים, נעמיק במתודות חשיבה תהליכיות להכנסת שיקולים חברתיים וסביבתיים לתוך תהליכי הפיתוח והעיצוב, נלמד על מודלים עסקיים המותאמים לחדשנות מקיימת ונסיים בניתוח קייס סטאדיז מוצלחים מהארץ ומהעולם.

בהרצאה נלמד:

 • היתרונות של פיתוח מוצרים מקיימים

 • מתודות לתהליכי עיצוב ופיתוח על פי עקרונות הקיימות

 • ההזדמנויות והאתגרים בעיצוב ופיתוח פתרונות לבעיות גלובליות בוערות

 • מודלים עסקיים התומכים בחדשנות מקיימת ומייצרים ערך משותף

 • דוגמאות לחדשנות בת-קיימא מהארץ ומהעולם

90 דקות

אונליין/פרונטלי

הרצאה

איך לפתח מודל עסקי היברידי

בהרצאה נלמד את 12 המודלים העסקיים ליצירת שורת רווח כפולה או משולשת עסקית, סביבתית וחברתית, נכיר את המיזמים מהארץ ומהעולם שמשתמשים במודלים עסקיים היברידים בהצלחה (מיקרו-פיננס, אג"ח חברתית, סבסוד צולב, קואופרטיבים ועוד). לאחר מכן, נלמד את השלבים הפרקטיים לפיתוח מודל עסקי היברידי שמניב רווחים כלכליים לצד אימפקט חברתי ו/או סביבתי.

בהרצאה נלמד:

 • הסיפור היזמי של פרופ' מוחמד יונס

 • 12 המודלים ההיברידים המרכזיים

 • קייס סטאדיז של מיזמים מהארץ ומהעולם שמשמשים במודלים בהצלחה

 •  5 השלבים לפיתוח מודל עסקי היברידי שמייצר שורת רווח כפולה או משולשת

90 דקות

אונליין/פרונטלי

סדנא

מדידה והערכת אימפקט

אחד הקריטריונים המרכזיים בתחום האימפקט הוא מדידה והערכה של ההשפעות החברתיות והסביבתיות של הארגון וזה גם האתגר הגדול ביותר של ארגונים היום. בסדנא נלמד מספר מתודות פרקטיות ויישומיות למדידה והערכה של ההשפעות הסביבתיות והחברתיות לכל אורך שרשרת הערך של הארגון. ניתן לשלב עם הרצאה על מסגרות דיווח קיימות בינלאומיות.

בהרצאה נלמד:

 • החשיבות של מדידה והערכה של השפעות

 • היתרונות והאתגרים בהטמעת שיטות להערכה ומדידה בארגון

 • מספר מתודות ושיטות למדידה והערכה של השפעות חברתיות וסביבתיות

 • מסגרות דיווח קיימים וסטנדרטים בינלאומיים למדידה והערכה

אוראל שקד

מרצה בתחום האימפקט משנת 2014 בפני מאות משתתפים ומשתתפות.

מרצה מובילה בתכנית ליזמות חברתית וסביבתית של האוניברסיטה העברית ('המאיץ החברתי'), מרצה קורס אקדמי ליזמות חברתית במרכז החדשנות והיזמות של מכללת ספיר, ממייסדות התכנית ללימודי תעודה בתחום האימפקט באוניברסיטת בר-אילן ('אחריות חברתית כמנוע לצמיחה עסקית'), מרצה בתכנית המנהיגות החינוכית של עיריית תל אביב-יפו, מרצה באקסלרטור של ההסתדרות הציונית העולמית, מעבירה הרצאות וסדנאות באוניברסיטאות ומכללות שונות, בתכניות יזמות, מאיצים, ארגונים שונים ובקרוב גם אצלכם!

 

בנוסף - יזמת אימפקט והמייסדת של מיזם אימפקט שפועל קרוב לעשור, מנהלת חברה במגזר הפרטי לשעבר, ומנהלת פרויקטים חברתיים וסביבתיים באוניברסיטת תל אביב לשעבר.

תמונה של אוראל שקד
bottom of page